Trečiadienio malda arkikatedroje – už Carito pagalbą teikiančius ir ją priimančius (2024 06 12)
Paskelbta: 2024-06-13 17:42:24

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Birželio antrąjį trečiadienį Kauno arkikatedroje kartu su arkivyskupijos augziliaru vyskupu Sauliumi Bužausku bei šventovės lankytojais ir transliacijų klausytojais meldėsi arkivyskupijos Carito bendradarbiai – Kauno arkivyskupijos Carito benamystę patiriančiųjų dienos centro, Nuteistųjų integracijos programos, Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro bei administracijos darbuotojai ir jų vaikai.

Susirinkę į Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėlę prieš šv. Mišias jie dalyvavo ir Birželinėse pamaldose, kurioms vadovavo arkikatedros rezidentas monsinjoras Artūras Jagelavičius.

Ramybės palinkėjimu su šv. Mišių dalyviais pasidalijęs vyskupas S. Bužauskas pakvietė melstis už Carito organizacijos iniciatyvas, darbuotojus ir savanorius, taip pat ir už tuos, kurie priima pagalbą. Pakvietė melstis už visus žmones, kurie rūpinasi gailestingumo darbais iš artimo meilės.

Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos Carito kapelionas kunigas Mantas Šideikis, patarnavo diakonas, arkivyskupijos Carito vadovas Arūnas Kučikas. 

Visuotinius maldavimus rengė Carito organizacijos bendradarbiai. Meldė Viešpaties stiprybės patiriant nuovargį ir nerangumą, prašė pagalbos, kad Caritas ir visi krikščionys taptų gailestingumo druska ir ženklais savo bendruomenėse bei pasaulyje.

Vienu iš maldavimu melstasi už tautų išrinktuosius į Europos Parlamentą – kad jie tarnautų visuotiniam gėriui, vieningos Europos ir mūsų krašto gerovei.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune