Šeimų ir sužadėtinių malda arkikatedroje: mūsų ištikimybė – sekimas Dievo ištikimybe (2024 05 15)
Paskelbta: 2024-05-16 09:09:08

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Gegužės 15-ąją trečiadienio maldos vakaras Kauno arkikatedroje arkivyskupo kvietimu buvo švenčiamas su šeimų sielovados bendradarbiais bei pačiomis šeimomis ir tais žmonėmis, kurie šiuo metu lanko sužadėtinių kursus, rengiasi savo santuokos palaiminimui Bažnyčioje. Šv. Mišių pabaigoje vyksta susitikimai su dvasininkais – šį kartą su sužadėtiniais prieš jų Santuokos sakramentą kalbėjosi prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Šv. Mišiose po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėlės su Šeimos centro bendradarbiais visus susirinkusius, ypač sutuoktinius, sužadėtinius, vyskupų vardu pasveikino šeimų sielovados kapelionas mūsų arkivyskupijoje kunigas Artūras Kazlauskas.

Kun. A. Kazlauskas atkreipė dėmesį į dabar išgyvenamą ypatingą Bažnyčios laiką, kai laukiame Sekminių sekmadienio. Pasak kunigo, Šventoji Dvasia, kuri nužengė ant apaštalų ir Marijos, susirinkusių melstis, šiandien taip pat pripildo visus, kurie meldžiasi Šventosios Dvasios devyndienyje. Šiose šv. Mišiose sugiedotas Himnas Šventajai Dvasiai gaivino viltį, kad visa žemėje ir žmonių širdyje Jos dovanomis gali tapti atkurta, atnaujinta, palaiminta, paguosta, pagydyta.

Jėzaus malda tos dienos Evangelijoje (plg. Jn 17, 11–19), kurią skelbė seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis, pasak kunigo A. Kazlausko, mums byloja, jog malda – ne formulės ar beriami poteriai, bet susitikimas ir pokalbis su Dievu, o vienas reikšmingiausių šios Evangelijos žodžių yra „ištikimybė“

Homilijoje pasidalyta mintimis apie šeimai ir santuokai esminę dalį – ištikimybę, tačiau jos žmogiškoji samprata gali būti sumišusi su egoizmo priemaiša: būsiu tau ištikimas, jei tu būsi man ištikimas. Kunigas Artūras atkreipė dėmesį, jog visai kitaip ištikimybę pristato santuokos pasižadėjimas: prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus...

Buvo pasidalyta šv. Augustino mintimis apie draugystę su Dievu primenant:

Draugas tas, kuris užtaria. Bet kokiomis aplinkybėmis.
Tik Dievas šitaip elgiasi.
Jis rūpinasi nuolat žmogumi, visada užtaria.
Dievo draugystė ištikima.

„Mieli sužadėtiniai, sutuoktiniai, kunigai, seminaristai, visi susirinkusieji, mūsų ištikimybė – sekimas Dievo ištikimybe. Ir aš turiu būti ištikimas mažuose, paprastuose, kasdieniuose dalykuose. Nes maži, paprasti dalykai yra patys svarbiausi“, – sakė homiliją užbaigdamas kunigas A. Kazlauskas.

Visuotinę maldą parengę Šeimos centro bendradarbiai, be kitų maldavimų, kvietė melstis už netrukus gimtadienį švęsiantį Kauną, jo dvasinį ir kultūrinį gyvenimą. Į miesto šventę įsitrauks ir Kauno arkivyskupija, pasiūlydama septynių valandų maldos programą Santakoje, Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje, žr. čia >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune