Gavėnios akcija ,,STIPRIAU UŽ ABEJINGUMĄ“ (jaunimui, tėvams, mokytojams)
Paskelbta: 2023-02-22 12:24:45

Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda ir Katechetikos centras, bendradarbiaudami su Lietuvos Caritu,  organizuoja Gavėnios akciją ,,Stipriau už abejingumą“.

Padėti apleistiesiems, kenčiantiems kūno ir sielos sielvartus, padėti sergantiems reiškia užjausti kenčiantį Išganytoją“, – užrašė Adelė Dirsytė garsiojoje Sibiro tremtinių maldaknygėje „Marija, gelbėk mus“ ( p. 58). Dievo tarnaitės Elena Spirgevičiūtė ir Adelė Dirsytė  gali būti jaunimo krikščioniškųjų vertybių ir dorybių mokytojos.

Kviečiama įprasminti Gavėnios laiką įsitraukiant į savanorystę ir atliekant artimo meilės darbus, pvz., padedant lankantiems vaikų dienos centrus, vargstantiems, sergantiems, nuo karo kenčiantiems Ukrainos gyventojams ir kitų gyvenimo sunkumų patiriantiems žmonėms.

Akcijoje kviečiami dalyvauti jaunuoliai, moksleiviai, jų tėvai, mokytojai, katechetai, socialiniai pedagogai.

Siūlomos akcijos veiklos:

Pagalba ukrainiečiams su Caritu  PC „Mega“. Šios veiklos metu būtų galimybė prisidėti dvejopai: paaukoti daiktų / produktų pagal sąrašą (dalyvių amžius neribojamas) arba padėti savo darbu juos priimant, rūšiuojant, pakuojant (dalyvių amžius nuo 15 metų). Surinkti daiktai ir produktai bus vežami į Ukrainą. Plačiau apie šią 5-ąją Lietuvos Carito akciją >> 
• Datos: vasario 27, 28, kovo 1 d.
• Vieta: PC „Mega“
• Atsakingo asmens mob. 8 681 836 06 (Svajonė)

Kitos galimybės – žvakių, žaislų, tinklų gamyba Ukrainai, dalyvavimas kitos Carito veiklose, vaikų lankymas LSMU Kauno klinikose ir kt.

Plačiau apie Gavėnios akciją „Stipriau už abejungumą“  kviečiame žr. Pašaukimų sielovados feisbuko paskyroje, čia >> 

15–25 metų jaunuoliai gali registruotis asmeniškai ir savanoriauti kartu su Pašaukimų sielovados komandos nariais. Reikalinga registracija, žr. plakate arba užpildant formą internete >>

Loreta Armalytė, mob. tel. +370 613 13018, el. p. armloreta@gmail.com

Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovada  

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune