DIDŽIOJI SAVAITĖ – KRISTAUS KANČIOS, MIRTIES IR PRISIKĖLIMO ŠVENTIMAS. Jėzaus meilės priminimas kojų plovimu bei jo Kryžiaus kelias Kauno centre
Paskelbta: 2023-03-31 12:08:12

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės, Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Didžioji savaitė ir Didysis Velykų tridienis – išskirtinis laikas Bažnyčioje nuo Kristaus kančios (Verbų) sekmadienio iki velykinio Aleliuja Velyknaktyje, kai jau švęsime Kristaus Prisikėlimą.

Išskirtinis Kauno arkivyskupijai bus ir artėjantis velykinis metas, nes vos tik atšventus Velykas, balandžio 22 d., vyskupystės šventimus priims popiežiaus Pranciškaus vasario 27-ąją Kauno arkivyskupijos augziliaru paskirtasis vyskupas Saulius Bužauskas. Visą balandį arkivyskupijoje melsimės už būsimą arkivyskupo pagalbininką.

Be to, šiuo laiku Kauno arkivyskupijos bažnyčiose tęsis nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija >> – šitaip pasikeisdamos už taiką ir dvasinius pašaukimus meldžiasi visų Lietuvos vyskupijų bažnyčių bendruomenės.


Verbų sekmadienis, balandžio 2 d., kaip ir visose arkivyskupijos bažnyčiose, Kauno arkikatedroje bazilikoje bus švenčiamas 12 val. einant procesiją bei skelbiant Jėzaus Kristaus Kančios istoriją, šiemet – iš Evangelijos pagal Matą.

Arkikatedroje, kuri yra vyskupo sosto šventovė, Verbų sekmadienio liturgijai, kaip ir visai Didžiojo tridienio pamaldų liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 6 d., arkikatedroje susibūrę aplink savo ganytoją arkivyskupijos kunigai švęs vadinamąsias Krizmos šv. Mišias, nes jų metu laiminami šventieji aliejai ir šventinama šventoji Krizma. Šios iškilmės prasideda rytmetį – 10 val., dvasininkai įprastai ateina į jas susiburdami į įspūdingą procesiją per arkikatedros šventorių – iškilmėse dalyvauja ir atnaujina kunigystės šventimų pažadus per 100 arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų.
18 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišiose, minint Eucharistijos įsteigimą, arkikatedroje arkivyskupas atkartos Jėzaus meilės gestą savo mokiniams nuplaudamas kojas 12-ai mūsų bendruomenės vyrų ir moterų.

Jau antras Velykas pasitinkame nesiliaujant karui Ukrainoje, tad Didįjį penktadienį, balandžio 7 d., – Jėzaus kančios ir mirties dieną – mūsų maldose bus arti Ukrainos žmonės, kurie tebekenčia karo baisumą savo šalyse ar yra prisiglaudę svetur, taip pat ir Lietuvoje. 18 val. Kristaus kančios pamaldos arkikatedroje, kurioms pasibaigus po kelerių metų pertraukos (dėl pandemijos suvaržymų bei Kauno gatvių rekonstrukcijos) šiemet vėl išeisime į Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelią miesto centre – per Laisvės alėją ir Vilniaus gatvę. 20 valandą Kryžiaus kelio eisena prasidės nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios ir bus einama į arkikatedrą.

Didįjį šeštadienį, balandžio 8 d., po tylaus budėjimo prie Viešpaties kapo (jį galima aplankyti atvirose bažnyčiose) 20 val. Kauno arkikatedroje švęsime ypatingą liturgiją – Velyknakčio vigiliją jau sveikindami vieni kitus, sulaukus šventų Velykų. Ir ypač – katechumenus, kurie Gavėnios pradžioje buvo įrašyti į bažnytines knygas paliudijant, kad šie suaugusieji yra pasirengę ir apsisprendę, o dabar priims Krikštą bei Sutvirtinimą. Krikšto pažadus Velyknakčio liturgijoje atnaujina ir visi jos dalyviai.

Gaudžiantys varpai, triskart aplink šventoves einamos velykinės procesijos šventų Velykų rytą balandžio 9 d., sekmadienį, miestams, miesteliams, kaimams skelbs Gerąją Naujieną – Kristus Prisikėlė! Velykų ryto pamaldos Kauno arkikatedroje 8 valandą. Kitos šv. Mišios – sekmadienio tvarka.

Balandžio 10 d., pirmadienį, švenčiama antroji šventų Velykų diena. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldas Kauno miesto bažnyčiose kviečiame žr. >>

Apie Didžiojo tridienio pamaldų liturgiją kviečiame skaityti maldynas.katalikai.lt >>

Visą Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį Kauno arkikatedroje bei kitose bažnyčiose per visą dieną bus klausoma išpažinčių.

Didžiojo tridienio pamaldos bus transliuojamos Kauno arkivyskupijos YouTube bei feisbuko paskyroje, taip pat Delfi kanalais. Transliacijos skiriamos negalintiems dalyvauti dėl darbo, sveikatos, sunkių aplinkybių namuose ir kt., taip pat ir nedrįstantiems apsilankyti bažnyčiose, nors jose visi yra laukiami ir priimami.

Balandžio 9 d., sekmadienį 14 val. Šv. Velykos graikų apeigų liturgija ukrainiečių kalba bus švenčiama Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje.

Didžiąją savaitę visus užsiregistravusius el. paštu kasdien pasieks „Didžiosios savaitės laiškai“. Tai kai kam jau pažįstamas, o kitiems galbūt naujas maldos būdas ir paskatinimas šiuo laiku stabtelėti, apmąstyti siunčiamą Dievo žodį, kitus tekstus ir simbolius ir taip drauge kasdien keliauti link šventų Velykų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune