Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti svarbūs Gavėnios liturgijos aspektai (2024 02 07)
Paskelbta: 2024-02-08 11:04:07

Vasario 7 d. Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje aptarti svarbūs artėjančio Gavėnios laikotarpio liturgijos šventimo aspektai.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Apie artėjančios Gavėnios liturginio laiko aspektus pasidalijęs kunigas relig. šviet. mgr., teol. lic. Artūras Kazlauskas priminė, kad Gavėnia – tai 40-ies dienų ypatingo Dievo veiksmo laikotarpis. Visi esame kviečiami pajusti, kad Dievas yra arti. Iki III amžiaus pagrindinė krikščionių liturginė šventė buvo sekmadienis. Apie IV amžių ėmė rastis Gavėnios laikotarpio liturginės praktikos. Pirmiausia, kaip pažymėjo kunigas A. Kazlauskas, šis laikotarpis yra pasirengimo Krikštui laikas, kurį išgyvena visa Dievo tauta. Bendruomenė palydi savo katechumenus į Krikštą. Todėl išgyvenant šį laiką svarbu apmąstyti Krikšto prasmę. Taigi Gavėnia turi būti atrandama ir suprantama pirmiausia kaip kelias į Velykų nakties įvykį. Kun. A. Kazlauskas susirinkusiems priminė 1988 m. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos aplinkraštį dėl pasirengimo Velykų šventėms ir jų šventimo.

Antroji Gavėnios prasmė – atgaila. Kun. A. Kazlauskas priminė, kad šis laikotarpis prasideda atgailos už savo netobulumus ženklu – pelenų barstymu. Prelegento pranešime nemažai dėmesio buvo skiriama liaudies pamaldumo praktikoms per Gavėnios laikotarpį aptarti. Šios praktikos padeda tikintiesiems apmąstyti ir iš naujo išgyventi reikšmingus tikėjimo dalykus. Į jas labai svarbu įterpti Dievo žodžio ištraukas. Tačiau pabrėžta, jog taip pat svarbu, kad šios pamaldumo praktikos kiltų iš pačios bendruomenės ir būtų pačių bendruomenės narių vedamos.

Vėliau dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė įvairius Kauno miesto bažnyčioms aktualius klausimus, pakvietė kunigus ir tikinčiuosius ruoštis Gavėniai.

Po konferencijos brolius kunigus pietumis pavaišino Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. dr. Arvydas Kasčiukaitis, šiomis dienomis minintis savo jubiliejų.

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune