Misijų mokyklos savaitgalis: praturtinantys svečių iš JAV ir Slovakijos mokymai (2024 06 14–16)
Paskelbta: 2024-06-17 11:56:26

Birželio 14–16 d. šeštasis Misijų mokyklos kursas rinkosi jau į trečiąjį savaitgalį „Evangelijos džiaugsmas“, kuriame mokymus vedė pasaulinio lygio svečiai pasauliečiai misionieriai: „Renewal Ministries“ vykdomasis viceprezidentas ir misijų veiklos vadovas Peter Herbeck (Peteris Herbeckas) ir biblines teologijos studijas Popiežiskajame Grigaliaus universitete baigęs dr. Peter S. Williamson (Peteris Williamsonas) iš JAV bei pasaulietis misionierius bendruomenės „Rieka Života“ („Gyvybės upė“) vadovas dr. Bohuš Živčák (Bohušas Živčákas) iš Slovakijos.

Praturtinantys mokymai

Penktadienio vakarą įvadinį mokymą apie Šventosios Dvasios dovanas ir jų praktinį panaudojimą asmeniniame gyvenime bei evangelizacijoje Peteris Herbeckas išdėstė remdamasis Katalikų Bažnyčios katekizmu ir asmeniniu liudijimu. Jis pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia turi nuostabų tobulą teologinį mokymą, tačiau gaila, kad labai dažnai jis lieka tik tikinčiųjų galvose, tačiau nepaudojamas kasdieniame tikėjimo gyvenime. Kalbėtojas pateikė formulę: „bless, magnify, declare“ – Mergelės Marijos pavyzdžiu svarbu kiekvieną dieną laiminti, garbinti ir skelbti Viešpatį.

Šeštadienį mokyklos studijos buvo tęsiamos kitais stipriais ir giliais mokymais.

Dr. Peteris Williamsonas, kuris, beje, skaito Biblijos paskaitas seminaristams JAV dvasinėse seminarijose, giliai moksliškai, bet drauge ir labai praktiškai pasidalijo mintimis apie Bibliją ir evangelizaciją, asmeninę ir bendruomeninę maldą su Šventuoju Raštu. Jis pabrėžė: „Dievo Žodis tikrai turi galią“, ir papasakojo keletą konkrečių istorijų apie šios galios perkeistus žmonių gyvenimus.

Dr. Bohušas Živčákas gvildeno temą apie evangelizaciją parapijos kontekste, nagrinėjo, kas vis dar tebeveikia jau kelis šimtmečius, o kas paseno ir nebetinka dabartiniais laikais. Savo mintimis apie tai, kaip jaunas žmogus jaučiasi parapijoje, pasidalijo ir drauge atvykęs Bohušo sūnus. Pasak jaunuolio, daugumoje parapijų yra tikrai geri atsakingi darbuotojai, kurie atlieka jiems paskirtas funkcijas, bet jei tu nepriklausai nei vienai iš tikslinių grupių, tai esi niekam neįdomus ir lieki nuošalyje.

Šventąsias Mišias Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo Kaunio arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Homilijoje mokyklos dalyviams arkivyskupas pabrėžė, kad tiesa iš tiesų išlaisvina, ir jei pradėsi žongliruoti tarp tiesos ir melo –  prarasi viską.  Ganytojas drąsino: „Nebijokite liūdyti tiesą apie Viešpaties meilę, nebijokite būti savimi, sakyti „aš tikiu, o tu ką, ne?“.  Paprastas, gražus, simpatiškas liudijimas daro stebuklus.“

Bendrystės ir liudijimo galia

Po pietų visi trys misionieriai drauge gvildeno temą apie asmeninio gyvenimo pavyzdžio ir asmeninio ryžto svarbą evangelizacijoje.

 Dienos programą mokyklos dalyviai džiaugsmingai užbaigė maldos ir šlovinimo vakaru.

Kaip visada, pageidaujantiems buvo suteikta nakvynė Kauno arkivyskupijos Jono Krikštytojo centro patalpose, o tai duoda galimybę dalyvauti mokykloje žmonėms iš visos Lietuvos.

Bendras pietų ir vakarienės stalas, pertraukos su kvapnia kava ir nuoširdžiais pokalbiais tikrai suartina. Atvykę visiškai nepažįstami žmonės iš skirtingų miestų mokykloje neretai tampa gerais draugais.

Sekmadienio šventąsias Mišias aukojo Misijų mokyklos neatsiejama dalimi tapę misionieriai iš Slovakijos kunigai tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis.

Savaitgalis užbaigtas mokymu apie Dievo valios atpažinimą, remiantis pavyzdžiais apie skirtingus Biblijos veikėjus, skirtingus Dievo vedimo ir kalbėjimo būdus Biblijoje.

Mokyklos dalyviai bei svečiai šį kartą išsiskyrė neilgam, nes jau nuo antradienio daugelis jų jungsis į įvairias tarnystes birželio 18–23 d. vyksiančioje MIESTO MISIJŲ savaitėje, žr. programą >>, kuri tradiciškai  eilę metų vyksta artėjant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienai.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ informacija

Misijų mokykla iš dalies finansuojama Renewal Ministries. Misijų mokyklos organizatoriai – Kauno arkivyskupijos kurija, Misijų mokyklos komanda ir misijų bendruomenė „Gyvybės medis“.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune