Tęsiasi Maldos vakarai už miestą bei arkivyskupiją: auga pajėgos ir plečiasi mūsų maldos horizontai
Paskelbta: 2023-09-27 10:02:05

Nuotraukos – organizatorių

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais Maldos ir šlovinimo vakaruose maloniai kviečiame kartu melstis už Kauno arkivyskupiją – ganytojus ir bendruomenes, už Kauno miestą ir jo gyventojus, už kiekvieną žmogų ir save pačius. Tęsiame jau dvylika metų nenutrūkstančią tradiciją, vis plečiame savo maldos horizontus apglėbdami ja visus, kuriems reikia Dievo žvilgsnio ir pagalbos.

Šie visiems atviri Maldos ir šlovinimo vakarai rengiami Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (Rotušės a. 22).  Pradžia – 18.30 val. (trunka apie valandą).

Tai valanda prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento, klausantis Dievo žodžio, mokymo, kartu meldžiantis ir giedant, šlovinant ir dėkojant, kad Dievas nepaliauja rūpintis savo žmonėmis.

Pirmą kartą melstis už Kauno miestą ir kiekvieną iš mūsų  paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais Kauno arkivyskupijos kurija pakvietė kauniečius ir miesto svečius 2012 metais, kai Kaune surengėme pirmąsias Miesto misijas bei mūsų mieste vyko Lietuvos jaunimo dienos.

Per dvylika metų plėtėsi mūsų maldos horizontai – meldžiamės ir už visą Lietuvą, o karui prasidėjus skubėjome malda užtarti ir stiprinti mūsų kaimynus brolius ir seseris Ukrainoje. Nepaliaujame melstis už taiką! O pastaraisiais metais meldžiamės ir už mūsų arkivyskupiją, mūsų bendruomenes, už vieni už kitus.

 

Prieš šešerius metus Kauno arkivyskupijoje pradėjus organizuoti Misijų mokyklą, į šių vakarų organizavimą įsitraukė ir Misijų mokyklos komanda. Į misijas Lietuvoje atvykę tėvai redemptoristai iš Slovakijos tapo maldos vadovais šiuose vakaruose, kaskart pasidalijantys ir savo mokymais. Kai šie maldos ir šlovinimo vakarai persikėlė į Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią, tuomet duris ir širdis atvėrė bei kiekvieno laukia visa seminarijos bendruomenė.

Nuo pernai į šiuos vakarus labai aktyviai jungiasi ir „Gailestingumo versmės" bendruomenė. Ji tarnauja su naujai susikūrusia „Gyvybės medžio“ bendruomene, išaugusia iš Misijų mokyklos komandos.

„Tai tikrai jungtinės pajėgos. Norime ir patys kas mėnesį tarnauti ir melstis, ir laukiame kiekvieno, kuris gali ateiti ir melstis drauge. O galbūt tiesiog pabūti šlovinimo giesmių fone žvelgiant į Jėzų Švenčiausiajame Sakramente ir atsinešant savo rūpesčius, savo brangius žmones ar tuos, kurių gal niekas neprisimena maldoje“, – sako šių Maldos vakarų koordinatorė, Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Artimiausi vakarai – rugsėjo 28 d., spalio 26 d., lapkričio 30 d., gruodžio 28 d. Pradžia 18.30 val. Organizuoja arkivyskupijos kurija, seminarija, bendruomenės „Gailestingumo versmė“ ir „Gyvybės medis“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune