Rekolekcijos arkikatedroje ir diakono konferencija: Gavėnios kelią keliauti su Jėzumi (2024 02 21)
Paskelbta: 2024-02-22 08:58:20

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Vasario 21 d. Kauno arkikatedroje prasidėjo tęstinės Gavėnios rekolekcijos – jos vyksta trečiadienių vakarais ir baigsis Didžiąją savaitę. Šiemet arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pakviesti konferencijas veda nuolatiniai diakonai, o kelionė link šv. Velykų keliaujama labiau įsiklausant į popiežiaus Pranciškaus Žinią šių metų Gavėniai „Dievas per dykumą veda mus į laisvę“.

Po darbo dienos su arkikatedros lankytojais bei transliacijų klausytojais (ypač gausiai Delfi kanalu) vasario 21-osios trečiadienį diakonas Audrius Jesinskas pasidalijo pirmąja tema „Aš išvedžiau tave iš vergijos namų – galingas kvietimas į laisvę.“

Šis diakonas tarnauja karių ir šeimų sielovadai, tad nesyk kalbėdamas jis pasidalijo džiaugsmu turėti ir branginti savo šeimą, o ir tą vakarą būti kartu su šeimomis, sužadėtiniais, Šeimų sielovados bendradarbiais, dalyvavusiais šio trečiadienio maldoje.

„Dievas pirmąją šeimą apgyvendino Edeno sode. Kas nutiko, kad mums reikia dykumos?“– gyvai kalbino klausytojus, atkreipdamas dėmesį, jog popiežius Pranciškus savo Žinią pradeda minėdamas per dykumą nusidriekusią išrinktosios tautos kelionę iš Egipto į Pažadėtąją žemę.

Pasak diakono, nors esame Dievo sukurti laisvei ir džiaugsmui, reikia drąsos tai priimti. Nuodėmė – tie „Egipto puodai“ – sugriovė ir tebegriauna santykius su Dievu ir su kitu. Cituodamas Šventąjį Raštą, diakonas parodė nuodėmės blogį – ji suteršia, tampame it „purvini skarmalai“; ji susargdina, numarina santykius; ji pavergia, sukelia priklausomybes (jas ypač svarbu laiku pastebėti šeimų gyvenime); ji atskiria, atneša mirtį.

„Jėzus Kristus yra vienintelis, galintis atpirkti mūsų „bilietą“ į dangų, į laimę“, – sakė diakonas A. Jesinskas, drąsindamas per Gavėnią leistis dykumos keliu kartu su Jėzumi, kuris sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.“

Rengti širdis, susitaikyti su Dievu ragino ir šv. Mišioms vadovavęs vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas.

Paskelbus Evangeliją pagal Luką apie Jonos ženklą (Lk 11, 29–32), vyskupas atkreipė dėmesį, jog tikėjimo kelionę, kaip ir tikrame kelyje, lydi ženklai. Pats didžiausias ženklas visoms kartoms, taip pat ir mūsų kartai, yra Jėzus Kristus. Jo kryžius – priminimo ženklas, kur Jėzų nuvedė mūsų nuodėmės. Jo kryžius – Dievo meilės ir gailestingumo ženklas.

„Išminties kelias – pasakyti Dievui „taip“ visuose savo pasirinkimuose“, – sakė vyskupas S. Bužauskas, kviesdamas skaityti Dievo ženklus, atsiliepti, keisti savo gyvenimo kryptį.

Maldos vakare giedojo Aurika Kajokaitė (Jėzuitų rektoratas). Po šv. Mišių arkikatedros klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius susitiko su sužadėtinių grupe.

Vasario 28 d. rekolekcijose diakonas Benas Ulevičius dalysis tema „Aš mačiau savo tautos kančią – noras pamatyti tikrovę“  >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune