Katechezės besirengiantiems sakramentams Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2023 03 21)
Paskelbta: 2023-03-24 16:46:55

Nuo praeitų metų spalio kiekvieną antradienį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyksta pasirengimo sakramentams katechezės, kurias veda kunigas Stasys Blinstrubis bei kviestiniai svečiai.

Suaugusieji, besirengiantys priimti sakramentus, Pirmosios Komunijos vaikų tėvai, parapijos savanoriai ir visi norintys gilina savo tikėjimo žinias, klausia, diskutuoja ir kartu keliauja tikėjimo keliu.

Kovo 21 d. katechezę tema „Šv. Mišios“ pradėjome giesme, po kurios kunigas Stasys susirinkusiems pasakojo apie šv. Mišių prasmę krikščionio gyvenime, paaiškino eigą bei aptarė Kristaus buvimo Eucharistiniais pavidalais slėpinį. Taip pat skatino mąstyti apie asmeninį santykį ir tikėjimą Kristaus buvimu Euharistijoje bei sąmoningai dalyvauti šv. Mišiose. Mokymą baigėme malda, po kurios besirengiantys sakramentams bei norintys prisijungti tėvai rinkosi į diskusiją mažesnėse grupelėse.

Džiaugiamės, kad į antradienio katechezes susirenka apie šimtas klausytojų. Tikime, kad kiekvienas mokymas padeda drąsiau žengti tikėjimo keliu, o antra galimybė yra dalyvauti Šventosios Dvasios savaitgalyje Šiluvoje kovo 24– 26 d., kur dar labiau užsidegs dalyvaujančių širdys Dievo meile.

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos informacija

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune