Pelenų trečiadienis Kauno arkikatedroje: priimtas gailesčio ir atsivertimo ženklas
Paskelbta: 2024-02-15 11:35:01

Nuotraukos – Gabrielės Plerpaitės ir Carito

Vasario 14-ąją Pelenų trečiadienio liturgija Kauno arkikatedroje bazilikoje, kaip ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose, ženklino pradedamą Gavėnią. Arkikatedroje ši liturgija buvo švenčiama kartu su Carito bendradarbiais bei žmonėmis, kurie dalyvauja vienoje iš Carito programų, skirtoje epilepsija sergantiems asmenims. Drauge su evangeliniais išmaldos, maldos ir pasninko paraginimais (plg. Mt 6, 1, 18) Gavėnios metui, Carito dalyvavimas ir malda taip pat priminė, kad šiuo metu ir visada svarbus jautresnis žvilgsnis į artimą, ypač vargstantį, stokojantį, asmeniška ar institucinė pagalba bei parama.

Konferencijos mintimis tą vakarą pamaldų pradžioje pasidalijęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, pasiremdamas popiežiaus Pranciškaus Žinia šių metų Gavėniai, atkreipė dėmesį, jog krikščionys savo gyvenime irgi gali turėti stabų – tradicijų, santaupų, pasiekimų, prisirišimų etc. Gavėnia yra proga išsilaisvinti ir išgyventi dvasios varganumą. Tai kova, kad Dievo mūsų gyvenime būtų daugiau.

Žmonės padrąsinti branginti viltį ir tikėti, jog pasaulis ir kiekvienas iš mūsų galime pasikeisti – Viešpats lydi, per dykumas veda į laisvę ir, kaip sako popiežius Pranciškus, niekada nepavargsta nuo mūsų.

Po konferencijos Pelenų trečiadienio liturgijoje įprastą Gailesčio aktą keitė pelenų barstymo apeiga. Net šešiose arkikatedros vietose gausiai tą eilinės darbo dienos vakarą susirinkę tikintieji, ypač daug jaunų žmonių, rikiavosi priimti galvų pabarstymo pelenais kaip gailesčio ir atgailos ženklo.

Pasakytoje homilijoje vyskupas Saulius toliau vedė į Gavėnios laiką, skirtą keisti mąstymui, išrauti nuodėmei, galynėtis su yda. Tai laikas atsiversti, nes, ganytojo žodžiais, ir su tikėjimu galima apsiprasti, prarasti šventybės gylį, nuostabą ir džiugesį. Tai reiškia tarsi nupūsti dulkes nuo mūsų santykio su Dievu, kad jis vėl taptų gyvas, gaivus.

Išsamiau homilijoje  pakomentuota krikščioniškoji Gavėnios – išmaldos, maldos ir pasninko – programa, patariant, kaip galima paįvairinti, pagyvinti maldos gyvenimą, kaip plačiau pažvelgti į pasninką nei vien mėsiško valgio atsisakymą, kaip pastebėti savo aplinkoje daugiau galimybių padaryti gerų darbų.

„Mieli broliai ir seserys, tegul šis 40 dienų laikas mums padeda būti labiau tikinčiais žmonėmis, sąmoningesniais tikinčiaisiais“, – sakė homiliją užbaigdamas vyskupas S. Bužauskas, drąsindamas remtis ne „išmoktu tikėjimu“, bet stengtis labiau pažinti Dievą, Jį mylėti, labiau patarnauti kitiems.

Visuotinėje maldoje Caritas kvietė melstis už karitatyvinės misijos bendradarbius ir Carito Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro intencijomis. Po Mišių minėto centro lankytojai dalijo savo pačių pagamintas širdeles.


Kauno bažnyčiose iki šv. Velykų vyks Gavėnios rekolekcijos (jų tvarkaraščiai >>). Nuo vasario 21 d. Gavėnios rekolekcijos, pavadintos „Dievas per dykumą mus veda į laisvę“, prasidės Kauno arkikatedroje. Kiekvieną trečiadienį vakarais iki pat Didžiosios savaitės arkivyskupo pavedimu nuolatiniai diakonai ves konferencijas, parengtas pagal popiežiaus Pranciškaus šių metų Gavėniai skirtąjį laišką. Plačiau žr. čia >>

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune