Adventinė piligrimystė su Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomene (2021 12 04)
Paskelbta: 2021-12-07 17:06:22

Gruodžio 4 d. įvyko dar vienerios Advento rekolekcijos pėsčiomis Gyvosios pilygrimystės maršrutu, šį kartą – iš Tytuvėnų į Šiluvą. 11 kilometrų kelią keliavome kartu su Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomene – tėveliais bei gimnazijos direktoriumi tėvu Aldonu Gudaičiu SJ.

Piligrimystę pradėjome ekskursija Tytuvėnų vienuolyno ansamblyje, tuomet leidomės į kelią. Jame kartu meldėmės Rožinio maldą, turėjome bendrystės bei pasidalijimų laiką. Atėję į Šiluvą drauge šventėme šv. Mišias bei kartu vakarieniavome.

Labai dėkojame visiems kartu keliavusiems, Laimai Lekavičiūtei, tėvui Aldonui Gudaičiui SJ bei Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės savanoriams už nuostabų Advento išgyvenimą drauge.

„Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti!“ (Fil 4, 4–5).

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune