Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bendruomenės trečiadieniai su Šventuoju Raštu
Paskelbta: 2023-03-14 07:49:02

Žmonių bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime dovanoti sau ir vieni kitiems. Kartu melsdamiesi, bendraudami, dalydamiesi mintimis, įžvalgomis giliname tikėjimą ir praturtiname savo kasdienybę – juk „žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Todėl jau antrus metus kas antrą mėnesio trečiadienį, po vakaro šv. Mišių 19 val., Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos namuose vyksta Šventojo Rašto skaitymo grupelės narių susitikimai, kuriems vadovauja vikaras kunigas Stasys Blinstrubis. Bendruomenės nariai kartu eina tikėjimo keliu, gilina Šventojo Rašto žinias, dalijasi mintimis, mini šventes, džiaugiasi prasmingu laiku.

Kovo 8 d. vakare Šventojo Rašto grupės nariai kunigo Stasio dėka turėjo galimybę įsigilinti į Evangelijos pagal Luką 7 sk. dalį, pasakojančią apie Kristaus požiūrį į atgailaujančią nusidėjėlę. Kiekvienas turėjo apmąstyti savo kelią ir begalinę Kristaus meilę, galinčią uždengti visą nuodėmių gausybę. Grupės nariai dalijosi asmeninėmis įžvalgomis, kaip juos palietė perskaityta Evangelija. O kunigas Stasys savo pavyzdžiu ir išsakytomis mintimis uždega kiekvieną stengtis priimti Kristų ir vengti nuodėmės.

Kviečiame prisijungti prie Šventojo Rašto grupelės ir patirti bendrystę įgyjant žinių. Artimiausias susitikimas kovo 15 d. 19 val.

Daugiau informacijos apie parapijos grupeles  www.antanoparapija.lt arba https://www.facebook.com/antanoparapija.

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos informacija

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune