Šilinių atlaidams baigiantis: „Atlaiduose kūrėme bendrystę.“ (2021 09 15)
Paskelbta: 2021-09-15 21:27:25

Šiluvoje rugsėjo 15-ąją baigiantis didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų aštuondieniui, piligrimams ir visiems atlaidų talkininkams dėkoja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas bei atlaidų koordinatorė, kurijos sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Vaizdo reportažą kviečiame žiūrėti Šiluvos šventovės YouTube kanalu

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune