GANYTOJO ŽODIS

Ne tik žmogus ieško DIEVO, bet ir DIEVAS ne mažiau ieško žmogaus. <...> Jis trokšta patraukti, suvienyti visus su savimi, todėl renkasi ir šaukia žmones. Kunigystė – ne sau ir ne dėl savęs, o dėl tų, pas kuriuos VIEŠPATS siunčia.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Sausio mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės, kad Azijos šalių krikščionys ir kitos religinės mažumos galėtų visiškai laisvai gyventi savo tikėjimu (E)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga

Meldžiamės už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo. Taikos Karaliene, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Ne tik žmogus ieško DIEVO, bet ir DIEVAS ne mažiau ieško žmogaus. <...> Jis trokšta patraukti, suvienyti visus su savimi, todėl renkasi ir šaukia žmones. Kunigystė – ne sau ir ne dėl savęs, o dėl tų, pas kuriuos VIEŠPATS siunčia.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Sausio mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės, kad Azijos šalių krikščionys ir kitos religinės mažumos galėtų visiškai laisvai gyventi savo tikėjimu (E)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga

Meldžiamės už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo. Taikos Karaliene, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Fotogalerijos Užsisakyti naujienlaiškį Archyvai iki 2011 m. Svetainės struktūra

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Kokie dokumentai reikalingi norint pakrikštyti kūdikį? Ar reikia iš anksto registruotis, ar galima krikštyti bet kuriame mieste? Ar krikšto tėvai būtinai turi būti du?

Atsakymas: Norint pakrikštyti kūdikį, reikalingas gimimo liudijimas. Dėl krikšto susitariama iš anksto, kreipiantis į parapijos kleboną ne vėliau kaip prieš mėnesį. Pageidautina, kad tiek tėvai, tiek krikšto tėvai pasikartotų katekizmo tiesas, taip pat ir apie Krikšto sakramentą, kad tikrai sąmoningai suvoktų krikšto metu kūdikiui suteikiamą malonę. Kai kur netgi būna organizuojami kursai krikštijamų kūdikių tėvams ir krikštatėviams. Krikštyti reikėtų savo parapijos bažnyčioje, nes krikštas žmogų įjungia į tikinčiųjų bendruomenę, kuri pirmiausia ir yra tos parapijos tikinčiųjų bendrija, tačiau, esant rimtai priežasčiai, galima krikštyti bet kurioje parapijoje. Svarbu, kad ypač kūdikio tėvai ir krikštatėviai būtų nusiteikę tinkamai Krikšto malonę priimti ir su ja bendradarbiauti. Kanonų teisės kodekso kan. 873 kalba apie vieną krikštatėvį arba krikštamotę arba krikštatėvį ir krikštamotę kartu. Tradiciškai kviečiami du krikštatėviai, paprastai vyras ir moteris, kurie savotiškai reprezentuoja dvasinę šeimą, į kurią priimamas krikštijamasis. Tai dar aktualiau, atsižvelgiant į krikštatėvių pareigą padėti tikriesiems tėvams auginti ir auklėti vaiką krikščioniškai, o šiems mirus pasirūpinti jo ateitimi.