GANYTOJO ŽODIS

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Lapkritį meldžiamės:

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
– kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui.

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
– kad arkivyskupijos parapijose nepristigtume žmonių, galinčių dovanoti save mūsų bendruomenių stiprinimui.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Lapkritį meldžiamės:

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
– kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantys žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios gyvenimui.

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
– kad arkivyskupijos parapijose nepristigtume žmonių, galinčių dovanoti save mūsų bendruomenių stiprinimui.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOSKviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas:

Ar praėjus daug laiko, pavyzdžiui, 30 ar 40 metų po mirties, galima prašyti bažnyčioje užsakyti Mišias ir melstis už mirusįjį?

Atsakymas:

Visada galima, neatsižvelgiant į mirties datą, užsakyti Mišias už jūsų brangius mirusiuosius, ateiti melstis drauge bei pasikviesti artimuosius. Tai nuostabi proga bendrystei ir su išėjusiais, ir su dar esančiais čia.

Lapkričio 1–8 d. Bažnyčioje minimas Maldos už mirusiuosius aštuondienis, kai meldžiamės už amžinybėn iškeliavusius.  Galime laimėti mirusiesiems visuotinius atlaidus, jei aplankoma bažnyčia ar koplyčia, sukalbama „Tėve mūsų“ malda ir Tikėjimo išpažinimas, aplankomos kapinės. Esant pandemijos situacijai,  tai galima padaryti ne tik per aštuondinį:  VISĄ LAPKRITĮ Apaštališkosios penitenciarijos sprendimu galima pelnyti visuotinius atlaidus mūsų mirusiesiems.


slider by WOWSlider.com v8.7