Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2011 m. spalio 22 d., šeštadienis

Padėkos Mišios arkikatedroje už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju
KUR: Kaunas

12 val. Vadovauja arkiv. S. Tamkevičius.

„Palaimintas tu, mylimas popiežiau Jonai Pauliau II, nes tikėjai! Prašome tavęs, iš dangaus toliau stiprink Dievo tautos tikėjimą. <...> Šventasis Tėve, palaimink mus!“

Iš popiežiaus Benedikto XVI pamokslo per šv. Mišias 2011 m. gegužės 1 d. Šv. Petro aikštėje skelbiant palaimintuoju Joną Paulių II, kuris popiežiumi buvo išrinktas 1978 m. spalio 16 d., o savo tarnystę pradėjo spalio 22 d.