Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. vasario 14 d., šeštadienis

Pamaldos už Lietuvą paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (vasario 14–16 d. – 40 val. Eucharistijos adoracija)
KUR: Kaunas

Vasario 14–16 d.

40 valandų nenutrūkstama Švč. SAKRAMENTO ADORACIJA dėkojant Dievui už 25 Lietuvos Nepriklausomybės metus. Adoracija prasideda vasario 14 d. 18.30 val. ir tęsiasi iki vasario 16 d. 16 val.

Vasario 16-ąją

10 val. iškilmingos šv. MIŠIOS.

16 val. koncertas. Dalyvauja Kauno miesto vyrų choras „Perkūnas“ (vad. Romaldas Misiukevičius) ir solistas Liudas Mikalauskas.

Išsamiau žr. Kristaus Prisikėlimo parapijos tinklapyje >>