Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. balandžio 26 d., sekmadienis

GYVYBĖS dienos paminėjimas Kaune ir Raseiniuose
KUR: Kaunas

Paskutinį balandžio sekmadienį Lietuvoje LVK kvietimu nuo 1998 metų kasmet švenčiame PASAULINĘ GYVYBĖS dieną, atkreipiančią dėmesį į žmogaus, kaip Dievo kūrinio, gyvybės vertę ir orumą.

KAUNE

Balandžio 26 d. arkikatedroje bazilikoje. 12 val. šv. Mišios, vėliau akcija už gyvybę prie arkikatedros. 15–18 val. adoracija arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje. 16 val. džiazo koncertas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

2015 Gyvybės diena

Balandžio 28 d. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Krikščioniškuose gimdymo namuose (Miško g. 27). 12 val. šv. Mišios namų koplyčioje. Gimdyvių ir naujagimių palaiminimas.

RASEINIUOSE

Balandžio 26 d. Šeimų šventė Raseinių kultūros centre. 10 val. šv. Mišios Raseinių bažnyčioje. 11.30 val. Šventė Raseinių kultūros centre.

Šeimų šventė

Gyvybės dieną prieš 20 metų, 1995-aisiais, ypač paragino švęsti šv. Jonas Paulius II. Tais pačiais metais paskelbęs ir encikliką „Evangelium Vitae“, joje popiežius rašė:

„GYVYBĖS EVANGELIJA skirta visai žmonių visuomenei. Aktyviai ginti gyvybę – tai prisidėti prie visuomenės atnaujinimo, skatinant bendrąjį gėrį. Neįmanoma palaikyti bendrojo gėrio, nepripažįstant ir neginant teisės į gyvybę, kuria grindžiamos ir iš kurios plaukia visos kitos neatimamos individų teisės. Visuomenė neturi tvirto pamato, kai ji, viena vertus, teigia tokias vertybes kaip asmens orumas, teisingumas ir taika, o antra vertus, radikaliai priešinasi joms, priimdama ir toleruodama įvarius būdus, kuriais žeminama ir pažeidžiama žmogaus gyvybė, ypač silpna ar atsidūrusi visuomenės paribyje.“