Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

ŽOLINĖ Pažaislyje
KUR: Pažaislis

Seserys kazimierietės kviečia švęsti Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų Pažaislyje.

Žr. išsamiau >>

11 val. Švč. Sakramento adoracija Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

11.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

14–14.50 val. Sutaikinimo sakramento šventimas (galimybė atlikti išpažintį, šventoriuje).

15 val. iškilmingos šv. Mišios (šventoriuje). Vadovauja Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Gieda Kauno valstybinis choras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.

Po šv. Mišių – XX Pažaislio muzikos festivalio koncertas. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sakralinę muziką atlieka Kauno valstybinis choras.

Daugiau apie Pažaislio bažnyčią ir vienuolyno ansamblį >>