Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. liepos 11 d., šeštadienis

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO ingresas
KUR: Kaunas

Liepos 11 d. 12 val. iškilmė arkikatedroje bazilikoje.

Išvakarėse, liepos 10 d., nuo 19 iki 21 val. arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje naujasis Kauno arkivyskupas melsis už arkivyskupijos ateitį ir savo tarnystę. Visi norintys kviečiami dalyvauti šioje maldos vigilijoje bei adoracijoje.

-------------

„Į rytdieną mums tenka žengti šiandienos pasaulyje, kuriame Kristaus išgelbėjimas ir Dievo gailestingumo dovana tebėra aktualūs ir reikalingi. Tad būkime Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomene, kuriai svarbu patarnauti ne vien saviesiems, bet kuri trokšta pasiekti kiekvieną ir dalytis Evangelijos džiaugsmu; kuri drąsiai neša žinią apie tai, kad žmogus yra orus ir laisvas, kad esame ne aplinkybių vergai, o brangūs mylinčio Tėvo vaikai; kuri ypač jautri vargingiausiems – juk įsikūnijęs Dievo Sūnus gydė, drąsino, teikė ramybę ir siuntė savo mokinius daryti tą patį. Turiu viltį ir tvirtai tikiu, kad Dievas mūsų troškimus, lydimus visapusiškų pastangų, pavers tikrove. Jau dabar Jis tai daro.

Kauno arkivyskupo pareigas pradėsiu eiti liepos 11 d. – per Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventę. Tą dieną 12 val. visus nuoširdžiai kviečiu į šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje, o tuos, kurie negalės dalyvauti, ypač ligonius, prašau lydėti savo malda.

Nuo amžių iš Šiluvos mus globojanti Dievo Motina Marija, melski už mus ir mūsų Tėvynę Lietuvą!“

Iš Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo 2015 m. birželio 12 d. KREIPIMOSI į arkivyskupijos tikinčiuosius, kunigus, vienuoles ir vienuolius. Visą tekstą žr. >>