Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. gruodžio 13 d., sekmadienis

GAILESTINGUMO durų atvėrimas KAUNO ARKIVYSKUPIJOS šventovėse pradedant švęsti jubiliejinius GAILESTINGUMO metus
KUR: Kaunas

Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį. Popiežius PRANCIŠKUS, MISERICORDIAE VULTUS, 3. (MV) Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo >>

Gailestingumo jubiliejus

GRUODŽIO 8-ąją, pradedant švęsti Gailestingumo jubiliejų, popiežius PRANCIŠKUS atvėrė Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. „Šia proga jos bus GAILESTINGUMO durys, – kiekvienas, kuris žengs pro šias duris, patirs paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę“ (MV 3).

GRUODŽIO 13-ąją, III Advento sekmadienį, Šventasis Tėvas ragina GAILESTINGUMO duris, kaip visos Bažnyčios bendrystės ženklą, šiems metams atverti kiekvienoje dalinėje bažnyčioje, kuri visiems tikintiesiems yra visų vyskupijos bažnyčių motina, arba kurioje nors kitoje ypač reikšmingoje bažnyčioje (plg. MV 3).

GAILESTINGUMO durys gruodžio 13-ąją bus atvertos ir mūsų arkivyskupijos šventovėse – arkikatedroje bazilikoje ir Šiluvos bazilikoje.

-----------

KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Gruodžio 12 d., šeštadienį,

Po 18 val. šv. Mišių iki 20 val. VIGILIJA – Švč. Sakramento adoracija pasitinkant Gailestingumo jubiliejaus Gailestingumo durų atidarymą.

Gruodžio 13 d., sekmadienį,

11.15 – parapijų, dekanatų centrų ir organizacijų atstovai renkasi Kauno kunigų seminarijoje su organizacijos vėliavomis.

11.30 – pradžios liturgija Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (A. Jakšto g. 1). Procesija į arkikatedrą baziliką.

12.00 – GAILESTINGUMO durų atvėrimas ir įžengimas į arkikatedrą, Eucharistijos šventimas.

Iškilmei vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ. Gailestingumo duris arkivyskupas atvers kartu su ilgamečiais Bažnyčios tarnautojais artimo meilės darbuose.

Liturgijoje dalyvaus „Tikėjimo ir Šviesos“, „Arkos“ bendruomenės. Po šv. Mišių Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenė visus vaišins kakava.

-----------

ŠILUVOS BAZILIKOJE

12.00 – GAILESTINGUMO durų atvėrimas ir įžengimas į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką, Eucharistijos šventimas.

Iškilmei vadovauja arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

Atsiliepkime į Šventojo Tėvo kvietimą, dalyvaukime ir atvira širdimi priimkime šį malonės metą!

Kauno arkivyskupijos kurija

Daugiau apie jubiliejinius Gailestingumo metus žr. www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/ >>