Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. vasario 2 d., antradienis

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS). Pašvęstųjų jubiliejus. Pašvęstojo gyvenimo diena Kaune
KUR: Kaunas

Arkivyskupijos kurija kviečia drauge su broliais ir seserimis vienuoliais į procesiją su žvakėmis, kuri prasidės 17 val. (renkamasi 16.45 val.) iš Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčios ( į arkikatedrą baziliką. Joje 17.15 val. bus giedamas Akatistas, o 18 val. iškilmingos šv. Mišios, vadovaujamos Kauno arkivyskupo L. Virbalo.

Dėkojame Dievui už pašvęstąjį gyvenimą, meldžiamės už vienuolius ir naujus pašaukimus.

PGD