Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. kovo 24 d., ketvirtadienis

Krizmos šv. Mišios arkikatedroje
KUR: Kaunas

10 val. Krizmos šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovauja arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

Švenčia ir kunigystės pažadus, duotus Šventimų dieną, atnaujina visi arkivyskupijos kunigai. Laiminama šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai.

Kryžiaus kelias