Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. kovo 4 d., penktadienis

„24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje bazilikoje. ŠVĘSKIME VIEŠPATIES GAILESTINGUMĄ! (skelbiama išsami atskirų valandų PROGRAMA)
KUR: Kaunas

Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais vėl atsiliepiame į popiežiaus PRANCIŠKAUS kvietimą kovo 4–5 d. surengti 24 valandas nenutrūkstantį maldos ir atgailos laiką – „24 valandas Viešpačiui“. Mūsų arkivyskupijoje jos rengiamos KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

„24 val. Viešpačiui“ arkikatedroje prasidės kovo 4 d. 18 val. šv. Mišiomis, o baigsis kovo 5 d. 18 val. šv. Mišiomis. 24 val. šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupas L. VIRBALAS. Per visą laiką bus galimybė susitaikyti su Dievu išpažintimi, maldai vadovaus įvairios bendruomenės.

Išsamią programą (atskiromis valandomis) žr. čia >>

24 valandos

„Vyskupijose sustiprintina iniciatyva 24 valandos Viešpačiui švenčiama penktadienį ir šeštadienį prieš ketvirtą gavėnios sekmadienį. Tiek daug žmonių, tarp jų jaunimo, grįžta prie Sutaikinimo sakramento ir per šią ypatingą patirtį iš naujo atranda kelią pas Viešpatį, išgyvendami intensyvios maldos akimirkas ir iš naujo aptikdami gyvenimo prasmę. Vėl padarykime centru Sutaikinimo sakramentą, nes jame galime ranka palytėti gailestingumo didybę.“ (Iš popiežiaus Pranciškaus Gailestingumo jubiliejaus skelbimo bulės )

Ir kitose bažnyčiose (Kauno mieste, dekanatuose) kovo 4 d. po vakarinių šv. Mišių bus rengiama ilgesnį ar trumpesnį laiką trunkanti maldos ir atgailos vigilija su Švč. Sakramento adoracija, išpažintimis ir kt.