Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. balandžio 14 d., penktadienis

DIDYSIS PENKTADIENIS. Kristaus kančios pamaldos. KRYŽIAUS KELIAS Kaune
KUR: Kaunas

18 val. KRISTAUS KANČIOS pamaldos arkikatedroje. Liturgija skiriama Kristaus kančiai paminėti ir Kryžiui pagerbti. Šv. Mišios šią dieną neaukojamos.

20 val. KRYŽIAUS KELIO eisena Kaune nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į arkikatedrą baziliką.

Kryžių neš Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas bei miesto parapijų atstovai.

Šiemet Viešpaties kryžiaus kančią apmąstysime remdamiesi KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAIS PAGAL ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMĄ, pasiryždami vyskupo ir kankinio Teofiliaus pavyzdžiu gyventi tiesoje ir drauge su Jėzumi nešti savo gyvenimo bei laikmečio kryžius. Apmąstymus galima rasti www.teofilius.lt arba MAGNIFICAT knygelėje, skirtoje Didžiosios savaitės liturgijai. >>

Kryžiaus kelią Kaune organizuoja ir kviečia dalyvauti arkivyskupijos kurija.

DK

DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO pamaldos Kauno bažnyčiose >>