Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. birželio 24 d., šeštadienis

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Arkivyskupijos dangiškojo globėjo diena. Nuolatinių diakonų šventimai
KUR: Kaunas

11 val. Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje. Nuolatinių diakonų šventimai.

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Diakonais bus įšventinti 5 vedę vyrai, kurie nuo 2012 metų šiems šventimams rengėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą. Nuolatiniai diakonai bus skirti tarnystei Kauno arkivyskupijoje bei Lietuvos kariuomenės ordinariate.

Susipažinti su besirengiančiais šventimams galima www.diakonai.lt >>