Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

ŠILINĖS: Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas. Vienuolių diena
KUR: Šiluva

8 val. Meldžiamės už įvairių išbandymų patiriančias šeimas.

9 val. Meldžiame drąsos būti Gailestingumo veidu visuomenės atstumtiesiems.

10 val. Akatistas Apsireiškimo koplyčioje.

10 val. Dėkojame Dievui už kankinių ir šventųjų, ypač pal. Teofiliaus, gyvenimo pavyzdį.

12 val. Meldžiame malonės seserims ir broliams vienuoliams liudyti gyvą ir tvirtą tikėjimą.

16 val. Meldžiamės už senelius ir vienišus žmones bei jais besirūpinančius.

19 val. Meldžiame drąsos liudyti Kristų savo aplinkoje.

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanatas.

Ypač kviečiami dalyvauti seserys ir broliai vienuoliai, postulantai, novicijai, visi ieškantys savo pašaukimo.