Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

Teofiliaus MATULIONIO metų respublikinė mokslinė konferencija „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX a. totalitarinių ideologijų kontekste“ Kaune
KUR: Kaunas

Organizuoja VDU Katalikų teologijos fakultetas, Kaišiadorių vyskupijos kurija, Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Konferencija vyks VDU KTF Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas). Konferencijos globėjas – Kaišiadorių vyskupas dr. doc. Jonas IVANAUSKAS. Pradžia 9.30 val. Registracija nuo 9 val.

Konferencijos metu vyks du plenariniai posėdžiai ir dvi paralelinės sekcijos, kurių metu bus skaitomi pranešimai garbingojo arkivyskupo kankinystės tema, taip pat nagrinėjamas platesnis kontekstas, sietinas su arkivyskupo T. Matulionio gyvenamuoju laikotarpiu, to meto asmenybėmis ir teologine bei etine Martyrium prasmės sklaida.

Išsami programa >>