Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

Pasaulinė VARGSTANČIŲJŲ diena. Paminėjimas arkivyskupijoje

Vargstančiųjų diena

„Mylėkime ne žodžiu, bet darbu“. Taip pavadinta popiežiaus PRANCIŠKAUS paskelbta Pasaulinė VARGSTANČIŲJŲ diena kaip Gailestingumo jubiliejaus tęsinys.

Kviečiu visą Bažnyčią, visus geros valios vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo. Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi vienintelio dangiškojo Tėvo. Ši Diena turi skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistymo kultūrai priešpriešinti susitikimo kultūrą. Tuo pat metu noriu pakviesti visus, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos, konkrečios brolybės ženklan atsiverti bendrystei su vargšais ir kiekvienai solidarumo su jais formai. Dievas sukūrė dangų ir žemę visiems; deja, žmonės nustatė ribas, pastatė sienas ir barjerus, išduodami žmonijai skirtą pirminę dovaną, nuo kurios niekas neturėjo būti atskirtas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios „Mylėkime ne žodžiu, bet darbu“, www.katalikai.lt >>

Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS labai kviečia minėti šią dieną ir XXXIII eilinio sekmadienio Mišiose visose Kauno arkivyskupijos bažnyčiose melstis šiomis intencijomis (VISUOTINĖ malda >> ), be to, pagal galimybes, savo bendruomenėse ir kitais būdais atsiliepti į popiežiaus kvietimą jautrumo ir pagalbos stokojančiam žmogui parodyti meilę konkrečiais darbais.

Lapkričio 19 d. 17 val. į specialiai šiai progai skirtą Eucharistiją Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (A. Jakšto g. 1) arkivyskupas Lionginas Virbalas kviečia Kaune bei arkivyskupijoje vargstantiesiems tarnaujančių organizacijų ir bendrijų darbuotojus.