Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 10 d., sekmadienis

Pagrindinė ŠILINIŲ diena. Malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje. Malda už taiką
KUR: Šiluva

8 val. Meldžiamės už persekiojamus krikščionis.

9 val. Meldžiame Dievo gailestingumo ir paguodos patyrusiems smurto ir patyčių.

10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus brangintą Eucharistijos dovaną.

12 val. Meldžiame palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo Lietuvos žmonėms ir atsakomybės suvokimo priimantiems sprendimus.

15 val. Piligrimai iš Kryžių kalno meldžiasi už Lietuvos jaunimą.

16 val. Meldžiame malonės atsakingai kurti ir saugoti Dievo dovanotą pasaulį.

19 val. Meldžiame krikščionims vienybės.