Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis

Šeimų dieną ŠILUVOJE – susitikimas su misionieriumi t. Rastislavu Dluhý C.Ss.R (Slovakija)
KUR: Kaunas

Kauno arkivyskupija ir Šeimos centras kviečia šeimas, sutuoktinius ir sužadėtinius, Šeimos centrų darbuotojus ir sielovados talkininkus, savanorius, šeimų judėjimus iš visos Lietuvos į Šeimų dieną Šiluvoje. 12 val. šv. Mišiose Šiluvos aikštėje melsimės už šeimas ir jų dvasinį atsinaujinimą. Šeimų laukia ir įdomus susitikimas su t. Rastislavu Dluhý C.Ss.R, kunigu redemptoristu, misionieriumi iš Slovakijos. Registracija nereikalinga.

Šeimų diena