Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis

Kauno seserys benediktinės kviečia į paramos koncertą „Šventieji nelieka skolingi“ pal. Teofiliaus relikvijoms priimti
KUR: Kaunas

Kviečiame visus į paramos koncertą ŠVENTIEJI NELIEKA SKOLINGI Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje (Benediktinių g. 8) rugsėjo 27 d. (trečiadienį) – dieną, kai sukanka 81–eri metai nuo palaimintojo Teofiliaus Matulionio paskyrimo seserų benediktinių kapelionu.

Skambės seserų atliekama vargonų, instrumentinė bei vokalinė muzika, pal. Teofiliaus Matulionio mintys bei jo laikmečio giesmės. Koncertas prasidės po vakaro šv. Mišių, numatoma trukmė – apie 40 min. Po koncerto visus kviesime pasivaišinti arbata bei Teofiliaus mėgtomis spurgytėmis.

Koncertas skirtas rinkti lėšoms, idant galėtume mūsų bažnyčioje įrengti tinkamą vietą sarkofagui su palaimintojo Teofiliaus relikvijomis laikyti. Norime paruošti gražią kulto vietą, kad visi atėjusieji galėtų prie relikvijoriaus ne tik pasimelsti, bet ir jį paliesti. Tam reikia maždaug 4000 EUR.

Labai kviečiame visus galinčius prisidėti prie šios iniciatyvos, kurios vertė išliks ir amžinybėje. Ten nelieka neįvertintas nei vienas euras.

Galite prisidėti ir pakviesdami savo draugus, pažįstamus bei artimuosius ar paplatindami šį kvietimą savais kanalais.

Negalintieji ateiti į koncertą, bet norintieji prisidėti savo auka gali tai padaryti pavedimu nurodydami paskirtį: AUKA BAŽNYČIAI. Rekvizitus rasite čia >>

Kauno seserys benediktinės

Ekumeninės