Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. spalio 28 d., šeštadienis

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 70-mečio minėjimas Kaune
KUR: Kaunas

12 val. šv. Mišios Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija įsteigta 1947 m. spalio 11 d. Kauno arkivyskupijoje. Pirmoji bendruomenė buvo suformuota Šiauliuose. Kongregacijos įkūrėjas – tėvas Pranciškus Masilionis SJ (1902–1980).

Sovietmečiu pogrindžio sąlygomis rizikuodamos seserys eucharistietės katechizavo vaikus, jaunimą. Buvo įsteigusios Eucharistijos bičiulių sąjūdį ir ugdė jaunimą religine bei tautine dvasia. Jos aktyviai prisidėjo leidžiant „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, dėl to yra patyrusios sovietinio KGB persekiojimą. Dar sovietmečiu seserys yra pradėjusios misijas Kazachstane, Moldovoje, Latvijoje.

Vienuolijos dvasingumas šaknijasi Eucharistijos slėpinyje.

Daugiau apie Eucharistinio Jėzaus kongregaciją www.sje.lt >>

SJE