Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. kovo 18 d., sekmadienis

V GAVĖNIOS sekmadienis. Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
KUR: Kaunas

...

12 val. šv. Mišiose Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS dviem Kauno kunigų seminarijos klierikams teiks diakonų šventimus.