Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis

DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Krizmos Mišios. PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišios arkikatedroje
KUR: Kaunas

...

10 val. KRIZMOS MIŠIŲ liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS, kartu švenčia ir kunigystės pažadus atnaujina visi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai.

Laiminama šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai.

18 val. PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišios. Eucharistijos įsteigimo paminėjimas. Šiomis Mišiomis prasideda Didysis Velykų tridienis.