Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. birželio 24 d., sekmadienis

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Arkivyskupijos globėjo šventė
KUR: Kaunas
...

...

Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio (Apd 13, 25).

Birželio 24-ąją – Šv. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO IŠKILMĖ. Šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos dangiškasis globėjas.

Šią dieną ganytojai, kunigai, tikintieji Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkoja Dievui už arkivyskupijos gyvenimą, jos žmones, meldžiasi už dabartį ir ateitį.

15 val. iškilminga EUCHARISTIJA arkikatedroje. Vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS. Koncelebruoja visi arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai. Bus teikiami diakono šventimai.