Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. gegužės 11 d., penktadienis

Maldos Šventajai Dvasiai devyndienis (iki gegužės 19 d.)
KUR: Kaunas

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk >>

Maldos Šventajai Dvasiai devyndienį laukiant Sekminių visą Bažnyčią paragino švęsti popiežius Leonas XIII dar XIX a. pabaigoje. Devyndienyje kasdien kalbama (giedama) Sekminių sekvencija – himnas Šventajai Dvasiai.

Taip šiuo ypatingu laiku kasdien devynias dienas Bažnyčia meldžia Šventosios Dvasios atėjimo, naujų dovanų ir įkvėpimo eiti, skelbti ir liudyti savo tikėjimą. Tai primena, kaip apaštalai, Jėzui žengus į dangų, kartu su Marija atsideda maldai.

...

Iliustracijoje – Kauno karmelitų bažnyčios freska