Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2018 m. lapkričio 9 d., penktadienis

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETO įsteigimo 40-mečio minėjimas Kaune
KUR: Kaunas

17 val. šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Giedos Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis.

18 val. paminėjimas arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5). Pranešėjai – arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Kauneckas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas dr. Andrius Švarplys, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros doktorantas Vytautas Sinica.

Koncertuos Vilniaus Jėzuitų gimnazijos choras „Krantas“, Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis, Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Bus galima įsigyti mons. A. Svarinsko atsiminimų II dalį.

Renginio globėjai – arkivysk. S. Tamkevičius ir vysk. J. Kauneckas.

Organizuoja Jaunimo forumas „Pro Patria“ ir Laisvos visuomenės institutas.

...

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS buvo įsteigtas 1978 metais lapkričio 13 d. Jį įsteigė kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius ir Juozas Zdebskis. Šis komitetas ir pirmieji trys jo dokumentai Maskvoje (kur jau veikė Tikinčiųjų teisėms ginti krikščioniškasis komitetas) buvo pristatyti užsienio žurnalistams. Tai padrąsino pasipriešinimą tuometei sovietinei prievartos sistemai, skleidė tiesą.

Komitetas veikė penkerius metus, veikla buvo sustabdyta dėl jo narių kunigų persekiojimų ir suėmimų. Komitetas parengė daugiau kaip 50 oficialių dokumentų sovietinei valdžiai dėl tikinčiųjų teisių ir sąžinės laisvės pažeidimų.