Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis

PILIGRIMŲ EISENOS į Šiluvą. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA
KUR: Šiluva

Piligrimų eisenos į Šiluvą iš Tytuvėnų (vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis) ir nuo Dubysos, Katauskių gyvenvietės (vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius). Pradžia 9 val.

12 val. iškilminga Eucharistija Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Dėkojame Dievui už pasiektą laisvę ir meldžiame sąžiningumo bei atsakomybės tarnaujantiems Lietuvos valstybei.

Ypač kviečiami dalyvauti visi branginantys laisvės dovaną, ypač tremtiniai, partizanai, politiniai kaliniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir visi laisvės kovotojai.