Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. kovo 19 d., pirmadienis

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ įkūrimo 40-mečio minėjimas Kaune
KUR: Kaunas
„LKB kronika

12 val. šv. Mišios ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

15 val. paminėjimo renginys arkivyskupijos KONFERENCIJŲ SALĖJE (Papilio g. 5, III a.)

Prisiminimais dalysis:

Kauno arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ,
buvęs „LKB kronikos“ redaktorius 1972–1983 m.;

Telšių vyskupas Jonas BORUTA SJ,
buvęs „LKB kronikos“ redaktorius 1983–1989 m.;

Seserys Bernadeta MALIŠKAITĖ SJE ir Elena ŠULIAUSKAITĖ SJE,
vienos pagrindinių „LKB kronikos“ bendradarbių;

Sergejus KOVALIOVAS,
žymus disidentas ir politinis kalinys buvusioje Sovietų Sąjungoje, žmonių teisių aktyvistas ir politikas posovietinėje Rusijoje;

Aleksandras LAVUTAS,
disidentas, politinis kalinys, daug pagelbėjęs „LKB kronikos“ sklaidai Vakaruose po S. Kovaliovo suėmimo.

Dainuos „Vyturio“ vidurinės mokyklos mišrus choras „Vyturys“. Renginį organizuoja ir kviečia jame dalyvauti Kauno arkivyskupijos kurija.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ – tai sovietmečiu melo ir priespaudos sąlygomis 17 metų leistas pogrindinis leidinys, gynęs tikėjimo laisvę, skleidęs visam pasauliui Bažnyčios ir tikinčiųjų Lietuvoje persekiojimo faktus, nešęs viltį, tikėjimą ateitimi ir laisve. Pirmasis numeris išleistas 1972 m. kovo 19 d.

„LKB kronikos“ interneto svetainė. >>

Išsamiau apie „LKB kroniką“, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą it kt. >>