Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. kovo 20 d., pirmadienis

Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis
KUR: Kaunas

...

Kovo 20-ąją švenčiame Šv. Juozapą, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinį.

Iš Evangelijų pagal Matą ir Luką žinome, kad šv. Juozapas buvo kilęs iš Dovydo giminės ir gyveno Nazarete. Juozapas buvo itin skaistus, dievobaimingas vyras, teisus žmogus, kuriam Dievas patikėjo savo Sūnaus globą. Šv. Juozapas yra paskelbtas Visuotinės Bažnyčios globėju. (plg. Liturginį kalendorių, 2022–2023, A).

„Evangelija nepateikia jokių žinių, kaip ilgai Marija su Juozapu ir Vaiku liko Egipte. Tačiau tikrai jiems reikėjo valgyti, rasti namus, darbą. Nereikia daug vaizduotės, kad galėtume užpildyti tai, ką Evangelija šia tema nutyli. Šventoji Šeima turėjo dorotis su konkrečiomis problemomis kaip ir visos kitos šeimos, kaip daugelis mūsų brolių ir seserų migrantų, kurie ir šiandien verčiami nelaimių ir bado stato pavojun savo gyvybę. Šia prasme tikiu, kad šventasis Juozapas iš tikrųjų yra ypatingas globėjas visų žmonių, kurie turi palikti savo kraštą dėl karo, neapykantos, persekiojimo ir skurdo“, – iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško PATRIS CORDE (2020) >>

Kovo 19 d., sekmadienį, 12 val. tituliniai Šv. Juozapo atlaidai Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, piligriminėje arkivyskupijos šventovėje.

Nuotr. Šv. Juozapo su Kūdikiu Jėzumi atvaizdas (XVIII a.) Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios Didžiajame altoriuje.