Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

ARKIVYSKUPAS kviečia: šv. Mišios Kauno arkikatedroje su tikybos mokytojais ir katechetais
KUR: Kaunas

...

Ketvirtąjį mėnesio trečiadienį arkivyskupo kvietimu melstis Kauno arkikatedroje bazilikoje renkasi vaikų ir jaunimo tikėjimo ugdytojai – mokytojai, katechetai, katechezės bei tikybos mokymo koordinatoriai. Organizuoja Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras.

17.15 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

18 val. šv. Mišios.