Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. spalio 1 d., sekmadienis

Spalis – Švč. Mergelės Marijos ROŽINIO ir MISIJŲ mėnuo

Spalis Bažnyčioje skiriamas Švč. Mergelės Marijos ROŽINIO maldai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, kurie bendruomeniškai (bažnyčiose, bendruomenėse) dalyvauja Rožinio maldoje ar meldžiasi jį savo šeimose, namuose. Rožinio Švč. Mergelė Marija minima spalio 7 d.

Spalį švenčiame ir MISIJŲ mėnesį. 2023 m. Misijų mėnesio tema – „Degančios širdys, keliu žengiančios kojos“ (plg. Lk 24, 13–35). Spalio 22-oji – Misijų sekmadienis.

„Kaip tie du mokiniai pasakojo kitiems, kas jiems atsitiko kelyje (plg. Lk 24, 35), taip ir mūsų skelbimas bus džiaugsmingas pasakojimas apie Viešpatį Kristų, jo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą, apie stebuklus, kuriuos jo meilė įvykdė mūsų gyvenime.

Taigi ir mes vėl leiskimės į kelionę, nušviesti susitikimo su Prisikėlusiuoju ir atgaivinti jo Dvasios. Eikime su degančiomis širdimis, atviromis akimis ir keliu žengiančiomis kojomis, kad Dievo žodžiu uždegtume kitų širdis, atvertume kitiems akis pamatyti Jėzų Eucharistijoje ir pakviestume visus kartu eiti taikos ir išganymo keliu, kurį Dievas Kristuje dovanojo žmonijai“, – kviečia popiežius PRANCIŠKUS savo ŽINIOJE >>

NACIONALINĖ MISIJŲ TARNYBA parengė medžiagą naudotis spalio mėnesį.

Vaizdo įvadas >>

Knygelė Rožinio maldai, PDF >>

Šią medžiagą ir daugiau rasime misijos.katalikai.lt >>

...