Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. kovo 4 d., sekmadienis

Malda arkikatedroje už vyskupą Joną IVANAUSKĄ išlydint į naują Kaišiadorių vyskupo tarnystę
KUR: Kaunas

12 val. šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje bus prašoma Dievo palaimos vyskupui Jonui IVANAUSKUI palydint jį į naują tarnystę Kaišiadorių vyskupo pareigose, dėkojama už ištikimą ir rūpestingą ganytojišką tarnavimą arkivyskupijos tikintiesiems.

Vyskupas dr. doc. Jonas Ivanauskas tarnavo Kauno arkivyskupijoje nuo 2003 m., kai pal. Jono Pauliaus II buvo paskirtas šios arkivyskupijos augziliaru. 2012 m. vasario 11 d. popiežius Benediktas XVI paskyrė šį ganytoją Kaišiadorių vyskupu. Ingresas Kaišiadorių katedroje – kovo 25 d.