Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. balandžio 15 d., sekmadienis

Pal. Jono Pauliaus II relikvijoriaus pašventinimas Gerojo Ganytojo bažnyčioje
KUR: Kaunas

12 val. Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje bus pašventintas pirmasis Lietuvoje palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijorius ir jame patalpinta jo kraujo relikvija, kurią parapijai padovanojo Krokuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Stanisławas Dziwiszas.

Iškilmėms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Iškilmingas šv. Mišias koncelebruos Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei kiti kunigai svečiai.

Relikvijorių suprojektavo ir Krokuvoje iš bronzos išliejo skulptorius prof. Czesławas Dźwigajus. Relikvijorius yra įrengtas ant šoninės bažnyčios sienos, išklotos plytelėmis iš balto itališko Carrara marmuro. Relikvijoriuje įmontuotas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vitražas. Atvaizdo antrame plane pavaizduotos žymiausios Kauno bažnyčios ir Šiluvos Bazilika. Šis stiklo vitražas yra pirmasis tokio tipo Lietuvoje.

Relikvijoriaus minties sumanytojas ir šio projekto koordinatorius Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius. Šiam istoriniam įvykiui atminti profesorius Czesławas Dźwigajus sukūrė ir pagamino medalį. Vienoje jo pusėje pavaizduotas pirmasis Lietuvoje relikvijorius, skirtas palaimintajam Jonui Pauliui II atminti. Antroji medalio pusė skirta Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčios pastatymo įamžinimui. Joje atvaizduota bažnyčia ir užrašyti svarbiausi jos statymo ir konsekravimo momentai.