Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. gegužės 18 d., penktadienis

Atsisveikinimas su valstybės veikėju Juozu BRAZAIČIU (Ambrazevičiumi) (1903–1974) Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (gegužės 18–20 d.)
KUR: Kaunas

Gegužės 20 d. po 14 val. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje prasidėsiančių laidotuvių Mišių jos šventoriuje bus perlaidojami valstybės ir visuomenės veikėjo Juozo BRAZAIČIO (AMBRAZEVIČIAUS) (1903–1974) palaikai.

Urnos lankymas ir atsisveikinimas – gegužės 18 ir 19 d. nuo 9 val. iki 20 val. paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

Juozas Brazaitis (Ambrazevičius) 1940–1941 metais buvo vienas iš antisovietinio pasipriešinimo ir LAF vadovų. 1941 m. 06 23 – 08 05 Laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas. 1945 m. įsijungė į atkurto VLIK‘o veiklą. 1946–1948 m. J. Brazaitis buvo VLIK‘o Vykdomosios tarybos informacijos vadovas, 1945–1951 m. – VLIK‘o Užsienio reikalų tarnybos viršininkas. Lietuvos partizanų įgaliotinio Juozo Lukšos-Daumanto siūlymu, Juozas Brazaitis ir Stasys Bačkis buvo paskirti krašto rezistencijos atstovais užsienyje. Paskelbė straipsnių apie Lietuvos okupacijas, buvo literatūros tyrinėtojas. Mirė JAV, kuriose gyveno nuo 1951 m., pasitraukęs į Vakarus 1944-aisiais.