Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. spalio 11 d., ketvirtadienis

Iškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje pradedame TIKĖJIMO METUS
KUR: Kaunas
Tikėjimo metai

11 val. iškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje kartu su Visuotine Bažnyčia pradedame popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus TIKĖJIMO METUS.

Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebruoja visi Kauno arkivyskupijos kunigai.

„Švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Turėsime progą išpažinti tikėjimą į prisikėlusį Viešpatį savo katedrose ir viso pasaulio bažnyčiose, savo namuose ir šeimose, kad kiekvienas labiau pajustų poreikį geriau pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą.“

Iš popiežiaus Benedikto XVI apaštališkojo laiško motu proprio forma PORTA FIDEI, kuriuo skelbiami TIKĖJIMO METAI >>

TIKĖJIMO METAI prasideda 2012 m. spalio 11-ąją, penkiasdešimtųjų Vatikano II Susirinkimo pradžios metinių dieną, ir baigsis 2013 m. lapkričio 24-ąją, Kristaus Karaliaus sekmadienį. 2012 m. spalio 11-oji sutampa ir su Katalikų Bažnyčios katekizmo išleidimo dvidešimties metų jubiliejumi.

-----------

KATALIKŲ INTERNETO TARNYBA atskira knygele išleido popiežiaus BENEDIKTO XVI apaštališkąjį laišką PORTA FIDEI ir Tikėjimo mokymo kongregacijos „Notą su rekomendacijomis, kaip švęsti TIKĖJIMO METUS“. Ieškokite katalikų knygynuose!

Išsamiau >>