Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. lapkričio 24 d., šeštadienis

Vyskupo dr. Kęstučio KĖVALO šventimai Kaune
KUR: Kaunas

2012 metų rugsėjo 27 dieną Šventasis Tėvas BENEDIKTAS XVI kunigą dr. KĘSTUTĮ KĖVALĄ paskyrė tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 12 val. iškilminga Eucharistija ir vyskupo šventimai Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Numatoma Lietuvos televizijos transliacija.

Iškilmes transliuos ir Marijos radijas, kuris tomis dalyvaus pasaulinės Marijos radijo transliacijos dienoje, pavadintoje „Marija, Vartai į tikėjimą, Naujosios evangelizacijos žvaigždė“. Taigi iškilmėse turės galimybę melstis radijo klausytojai 64 pasaulio šalyse.

Išsamiau apie kun. dr. K. KĖVALO skyrimą vyskupu >>