Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. spalio 27 d., šeštadienis

Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tikėjimas ir malda“ arkikatedroje
KUR: Kaunas

Konferencijas veda Šv. Jono kongregacijos prioras t. Jurgis. Jos vyks arkikatedros parapijos namų salėje (Valančiaus g. 4). Šv. Mišios, adoracija – arkikatedroje bazilikoje.

Maloniai kviečiami visi, o ypač tie, kurie dalyvauja Viešpaties garbinime – adoracijoje, kurie norėtų šiais Tikėjimo metais labiau priartėti prie Eucharistijos slėpinio.

Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos rengėjai

PASTABOS:

PROGRAMA>>