Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2013 m. vasario 2 d., šeštadienis

KRISTAUS PAAUKOJIMO (GRABNYČIŲ) iškilmės arkikatedroje. Pašvęstojo gyvenimo diena
KUR: Kaunas

10 val. šv. Mišios ir procesija su žvakėmis arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Dalyvauja pašvęstojo gyvenimo kongregacijų nariai – seserys ir broliai vienuoliai, tądien švenčiantys Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Po šv. Mišių bus giedamas himnas Dievo Motinos garbei – Akatistas.

Drauge dėkoti Dievui už pašvęstųjų gyvenimą ir pašaukimo malonę, melsti naujų dvasinių pašaukimų kviečiami visi tikintieji.

Tikėjimo metų svetainėje žr. dokumentinį filmą apie Dievui pašvęstąjį gyvenimą, vienuolių liudijimus (aut. D. Ramanauskas) >>